Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286168

OBCHODNÉ MENO: HENE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16568/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 452/8, Názov obce: Giraltovce, PSČ: 087 01 

IČO: 36 508 900

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. faktoring a forfaiting

3. organizovanie školení, seminárov a výstav

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

5. leasingová činnosť

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností

9. reklamné činnosti

10. propagačná činnosť

11. výroba fitingov všetkých druhov oceľových, vyrábaných za tepla, alebo studena

12. výroba rúrkových fitingov, závitových fitingov

13. výroba otvorených profilov postupným tvarovaním

14. spracovanie neželezných kovov na výrobky a polotovary

15. výroba kovových konštrukcií pre stavebníctvo, vysoké pece, manipulačné zariadenia

16. výroba kovových prefabrikátov pre stavby (dverí, okien, rámov, brán)

17. kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

18. výroba jednoduchých spojovacích súčiastok (skrutiek, matíc, nitov, pružín, reťazí)

19. výroba chladiaceho, vetracieho a klimatizačného zariadenia

20. výroba zariadení na filtráciu a čistenie kvapalín

21. výroba zariadení na balenie, plnenie, etikovanie, tabletovanie, označovanie

22. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

23. mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe

24. výroba výrobkov z betónu

25. jednoduchá drevárska výroba

26. prenájom motorových vozidiel

27. prenájom strojov a zariadení

28. búracie práce

29. výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov

30. výroba keramických obkladačiek a dlaždíc

31. výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo

32. výroba cementu, vápna a sádry

33. prenájom stavebných a dopravných mechanizmov

34. prípravné práce pre stavbu

35. maliarske, natieračské a sklenárske práce

36. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu - A, B, E1, E2

37. vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení v rozsahu - Ab1, Ab2, Bb1, Bb2

38. oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu - As,Ba, Bb, Bf, Bi

39. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

40. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marian Balaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 452/8, Názov obce: Giraltovce, PSČ: 087 01 , Dátum narodenia: 25.03.1977, Deň vzniku funkcie: 06.09.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Balajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 452/8, Názov obce: Giraltovce, PSČ: 087 01 , Dátum narodenia: 01.02.1955

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1