Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286170

OBCHODNÉ MENO: JEWI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26719/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivianska 522/49, Názov obce: Lipany, PSČ: 082 71 

IČO: 46 844 457

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. nákladná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. čistiace a upratovacie služby

11. reklamné a marketingové služby

12. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. prenájom hnuteľných vecí

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

16. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

17. finančný leasing

18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

20. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

21. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

22. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

23. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

24. vedenie účtovníctva

25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

26. faktoring a forfaiting

27. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

29. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

30. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

31. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

32. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadenia s kapacitou do 10 lôžok

33. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jerzy Witecki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Powrožnik 68 A, Názov obce: Muszyna, PSČ: 33-370 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 17.09.1958, Deň vzniku funkcie: 26.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jerzy Witecki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Powrožnik 68 A, Názov obce: Muszyna, PSČ: 33-370 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 17.09.1958

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jakub Jerzy Witecki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Powrožnik 68 A, Názov obce: Muszyna, PSČ: 33-370 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 21.07.1990

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1