Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286176

OBCHODNÉ MENO: LPK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35970/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 499/32, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 51 418 240

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Odevná výroba

4. Spracovanie kože

5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Vedenie účtovníctva

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Leško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 517/16, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 21.05.1965, Deň vzniku funkcie: 27.02.2018

Meno a priezvisko: Mgr. František Pjaták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farbiarska 52/27, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 29.03.1970, Deň vzniku funkcie: 27.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. František Pjaták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farbiarska 52/27, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 29.03.1970

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Leško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 517/16, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 21.05.1965

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1