Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286164

OBCHODNÉ MENO: Farma Hostovice s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37399/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hostovice 177, Názov obce: Hostovice, PSČ: 067 35 

IČO: 36 468 819

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maliarske a natieračské práce

2. - upratovacie práce

3. - demolačné, búracie a zemné práce

4. - výroba, nákup a predaj drevených výrobkov

5. - ubytovacie služby v súkromí vrátane predaja na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v zariadeniach do 10 lôžok

6. - veľkoobchod - textilné výrobky, odevy, obuv, remeselnícke potreby, drevo a drevené výrobky, stroje a zariadenia stavebné, stavebný materiál a inštalačný materiál, potraviny, pochutiny, alkohol. a nealkoholické nápoje, sklo, porcelán, keramika, papierenské výrobky, železiarsky tovar, gumárenské výrobky, tovar z plastov, drogériový tovar, kozmetika, pohonné hmoty, motorové vozidlá, náterové hmoty, kancelárske potreby, kancelárske stroje, optické potreby, palivá a ojazdené motorové vozidlá

7. - maloobchod v rozsahu veľkoobchodu

8. - maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu veľkoobchodu

9. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál

10. - nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností

11. - sprostredkovanie dopravy

12. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb spojených s prenájmom

13. - prenájom nehnuteľností

14. - realitná agentúra

15. - organizovanie školení, výstav a seminárov

16. - výroba a predaj textilných výrobkov

17. - výroba, nákup a predaj výrobkov z papiera

18. - výroba, nákup a predaj výrobkov z plastov

19. - baliace činnosti

20. - výskum trhu a verejnej mienky

21. - sekretárske služby, tlmočnícke služby a preklady

22. - faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok

23. - sprostredkovanie obchodu a služieb

24. - sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom lietadiel a leteckej techniky

25. - prenájom poľnohospodárskej techniky a zariadení

26. - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Diego Roda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 3260/13, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 15.10.1955, Deň vzniku funkcie: 30.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ladislav Legdan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2651/1, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 14.01.1962, Deň vzniku funkcie: 24.06.2009

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "prokurista".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ljiljana Ecimovic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 3260/13, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 09.03.1964

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 10.05.2019, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech obchodnej spoločnosti - NEW POĽNO s.r.o. , so sídlom Hostovice 177, Hostovice 067 35, IČO 52 053 571, registrovaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 37273/P

Obchodné meno/názov: NEW AGRO s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hostovice 177, Názov obce: Hostovice, PSČ: 067 35 , IČO 52 054 365

Výška vkladu: 5 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.9.2000 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Dodatok č.1 zo dňa 24.11.2002 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1