Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286162

OBCHODNÉ MENO: E L A N spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33949/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezovička 128, Názov obce: Brezovička, PSČ: 082 74 

IČO: 31 561 276

DEŇ ZÁPISU: 14.04.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť : potraviny

2. - obchodná činnosť : priemyselný tovar

3. - obchodná činnosť : drogistický tovar

4. - obchodná činnosť : textil

5. - obchodná činnosť : obuv, kožený tovar

6. - obchodná činnosť : ovocie a zelenina

7. - obchodná činnosť : partiový a použitý tovar

8. - komisionálny predaj tovaru

9. - sprostredkovanie obchodu a služieb

10. - prevádzkovanie cestovnej kancelárie

11. - ubytovacie zariadenie

12. - pohostinská činnosť

13. - Predaj leteckých prepravných služieb

14. - Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. - Prenájom hnuteľných vecí

16. - Služby požičovní

17. - Fotografické služby

18. - Reklamné a marketingové služby

19. - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. - Administratívne služby

21. - Čistiace a upratovacie služby

22. - Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Cyril Fogaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vitálišovce 902, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 05.07.1960, Deň vzniku funkcie: 09.06.2009

Meno a priezvisko: Lukáš Fogaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vitálišovce 902, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 18.04.1987, Deň vzniku funkcie: 12.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne. Konatelia konajú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SPRAVCOVSKA HELIPORT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lombardiniho 572/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , IČO 51 031 817

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1992 v zmysle § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1992 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1472

3. Valné zhromaždenie spoločnosti, zo dňa 11.04. 1996 a 13.12.1996 prijalo zmeny spoločenskej zmluvy.

4. Na valnom zhromaždení dňa 27.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1