Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286159

OBCHODNÉ MENO: DENT AWAY GLOBAL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26559/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 22, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 46 795 031

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

6. odstraňovanie nerovností karosérii automobilov spôsobených ľadovcom (krupobitím) špeciálnou technológiou

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Forgáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.02.1969, Deň vzniku funkcie: 31.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a podpisovať sa za spoločnosť bude konateľ a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Forgáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.02.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1