Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286161

OBCHODNÉ MENO: DUBROVNÍK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13196/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 476 757

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. - reštauračná činnosť

4. - reklamná a propagačná činnosť

5. - organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

6. - sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vid Perič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mirka Nešpora 41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 25.05.1947, Deň vzniku funkcie: 26.11.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andjelka Perič Tomičič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolarova 13, Názov obce: Záhreb, PSČ: 10000 , Štát: Chorvátska republika , Dátum narodenia: 02.07.1958

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 519/2001, Nz 529/2001 zo dňa 15.11.2001 spísanou JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/1 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1