Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286160

OBCHODNÉ MENO: DOMÉNA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10387/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový Smokovec 42, Atrium Hotel , Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 062 01 

IČO: 31 399 282

DEŇ ZÁPISU: 27.07.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť

2. - činnosť realitnej kancelárie

3. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

5. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností

6. - prenájom nehnuteľností

7. - zmenáreň

8. - prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii

9. poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

10. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. Prevádzkovanie športových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Gábriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 3132/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 16.01.1963, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: STAVCOM - HP a.s., Sídlo: Názov obce: Pasohlávky 110, PSČ: 69122 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 25308980

Výška vkladu: 2 231 098,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 231 098,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 231 098,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 231 098,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: RE-CAPITAL, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 35 856 190

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľsku listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.7.1995 pod. č. N 224/95, Nz 225/95 v zmysle § 57, § 105 a nasl. z. č. 513/91 Zb. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 23.10.1995 pod. č. N 332/95, Nz 333/95. Notárska zápisnica N 237/96, Nz 240/96 zo dňa 30.9.1996. Spoločnosť bola zaregistrovaná v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1 s dňom vzniku 21.7.1995 v odd. Sro vo vložke číslo 16184/B. V obchodnom registri Okresného súdu v Prešove bola zaregistrovaná dňa 10.6.1997 na základe rozhodnutia súdu o zápise zmeny sídla spoločnosti z Bratislavy Mýtna 1 do Nového Smokovca 42, Park Hotel, z dôvodu miestne príslušnosti.

2. Zmena zo dňa 10.10.1996 zakladateľskej listiny.

3. Zmena zakladateľskej listiny spísaná vo forme notárskej zápisnice sp. zn. N 220/98, Nz 219/98 zo dňa 15.6.1998 na notárskom úrade v Bratislave, Benediktiho 5, notárom JUDr. Romanom Blahom.

4. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 25.5.2001.

5. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.10.2001.

6. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.5.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1