Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286156

OBCHODNÉ MENO: COMPRO Trade, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15975/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovany - Vysielač 573, Názov obce: Petrovany, PSČ: 082 53 

IČO: 36 503 312

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb v rozsahu živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. reklamná činnosť

5. podnikateľské poradenstvo

6. výroba tlačovín a reklám

7. prenájom motorových vozidiel

8. skladovanie

9. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Opalák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborské 163, Názov obce: Záborské, PSČ: 082 53 , Dátum narodenia: 25.07.1974, Deň vzniku funkcie: 25.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Opalák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborské 163, Názov obce: Záborské, PSČ: 082 53 , Dátum narodenia: 25.07.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1