Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286154

OBCHODNÉ MENO: Baff s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27158/P

SÍDLO:  Názov obce: Ruská Nová Ves 256, PSČ: 080 05 

IČO: 46 865 730

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov

3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovovu hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Fedorčák, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 256, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 22.01.1984, Deň vzniku funkcie: 21.12.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Fedorčáková, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 256, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 04.09.1983, Deň vzniku funkcie: 21.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne, a to tak, že k podpísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Fedorčák, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 256, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 22.01.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Fedorčáková, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 256, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 04.09.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1