Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286153

OBCHODNÉ MENO: AVVIN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32000/P

SÍDLO:  Názov obce: Andrejová 28, PSČ: 086 37 

IČO: 48 325 848

DEŇ ZÁPISU: 06.10.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

4. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Krupa, Bydlisko: Názov obce: Andrejová 28, PSČ: 086 37 , Dátum narodenia: 17.11.1976, Deň vzniku funkcie: 06.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Krupa, Bydlisko: Názov obce: Andrejová 28, PSČ: 086 37 , Dátum narodenia: 17.11.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1