Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285818

OBCHODNÉ MENO: VHF, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32264/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 29, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 

IČO: 47 362 111

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Prevádzka malých plavidiel

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

10. Výkon činnosti stavbyvedúceho

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Sťahovacie služby

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Administratívne služby

19. Faktoring a forfaiting

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Holúbek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koreszkova 26, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 13.06.1975, Deň vzniku funkcie: 29.12.2017

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vašečka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hájkom 1436/35, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 21.02.1976, Deň vzniku funkcie: 29.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Holúbek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koreszkova 26, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 13.06.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vašečka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hájkom 1436/35, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 21.02.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1