Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285823

OBCHODNÉ MENO: ZEGITA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28172/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 479/99, Názov obce: Kopčany, PSČ: 908 48 

IČO: 46 353 712

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Stašek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 402/66, Názov obce: Kopčany, PSČ: 908 48 , Dátum narodenia: 02.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podps.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Stašek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 402/66, Názov obce: Kopčany, PSČ: 908 48 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1