Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285814

OBCHODNÉ MENO: RIVAKO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39466/T

SÍDLO:  Názov obce: Trnovec nad Váhom 780, PSČ: 925 71 

IČO: 50 760 041

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

5. Vedenie účtovníctva

6. Reklamné a marketingové služby

7. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Komada, Bydlisko: Názov obce: Trnovec nad Váhom 780, PSČ: 925 71 , Dátum narodenia: 09.02.1964, Deň vzniku funkcie: 12.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Komada, Bydlisko: Názov obce: Trnovec nad Váhom 780, PSČ: 925 71 , Dátum narodenia: 09.02.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1