Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285812

OBCHODNÉ MENO: PARK INDUSTRIA DB s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19394/T

SÍDLO:  Názov obce: Dolný Bar 107, PSČ: 930 14 

IČO: 36 716 855

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj nehnuteľností

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom

3. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Faktoring a forfaiting

10. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. Administratívne služby

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Organizovanie športových. kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizovaní exteriérov a interiérov

19. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

24. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

25. Rastlinná a živočíšna výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Michal Šurina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Vinohradoch 23/F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 28.02.1967, Deň vzniku funkcie: 27.07.2009

Meno a priezvisko: Tibor Bereczk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Bar 107, Názov obce: Dolný Bar, PSČ: 930 14 , Dátum narodenia: 18.07.1981, Deň vzniku funkcie: 16.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Remedies, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 36 733 954

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Bereczková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Bar 107, Názov obce: Dolný Bar, PSČ: 930 14 , Dátum narodenia: 19.10.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1