Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285815

OBCHODNÉ MENO: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11211/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 42/6785, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34 

IČO: 36 229 709

DEŇ ZÁPISU: 27.10.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

4. prieskum trhu

5. faktoring a forfaiting

6. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností

7. reklamná a propagačná činnosť

8. montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených plynových zariadení a ich častí

9. montáž, opravy a údržba vyhradených tlakových zariadení a ich častí

10. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

11. vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených plynových zariadení

12. vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových zariadení

13. elektroinštalatérstvo

14. zváračské práce

15. prípravné práce pre stavbu

16. demolácie a zemné práce

17. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

20. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

21. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

22. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby

23. prenájom nehnuteľností , bytových a nebových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

25. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

26. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

27. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

28. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

29. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky

30. Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení

31. Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok

32. Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Reisinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 5/256, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 17.03.1964, Deň vzniku funkcie: 17.06.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Pavol Nádaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 587/139, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 08.02.1960, Deň vzniku funkcie: 30.07.2002

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Reisinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 5/256, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 17.03.1964

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Nádaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 587/139, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65 , Dátum narodenia: 08.02.1960

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 172/98, Nz 172/98 dňa 07.10.1998 podľa slovenského práva.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2000 o zmene zakladateľskej listiny (zmena sídla z: Trnava, Modranská 2 na: Trnava, Tamaškovičova 6).

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.06.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.06.2002. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z Termocentrum, spol. s r.o., Tamaškovičova 6, 917 01 Trnava na Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Zavarská 9, 917 01 Trnava.

4. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 5.5.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1