Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285798

OBCHODNÉ MENO: CAFE SERVIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15375/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táborská 14, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 

IČO: 36 265 047

DEŇ ZÁPISU: 14.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská čínnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína, destilátov

4. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

5. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

6. prenájom hnuteľných veci v rozsahu voľnej živnosti

7. drevárska výroba v rozsahu voľnej živnosti

8. vykonávanie zemných prác

9. pilčícke práce, približovanie, manipulácia a doprava dreva

10. oprava a údržba malokapacitných a veľkokapacitných kávovarov

11. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Gumulák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľove Kračany 112, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 06.12.1985, Deň vzniku funkcie: 14.10.2004

Meno a priezvisko: Milan Gumulák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táborská 843/14, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 27.02.1966, Deň vzniku funkcie: 20.02.2020

Meno a priezvisko: Katarína Gumuláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táborská 843/14, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 24.12.1965, Deň vzniku funkcie: 20.02.2020

Meno a priezvisko: Annamária Móroczová Gumuláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šipošovské Kračany 365, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 04.06.1989, Deň vzniku funkcie: 20.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia menom spoločnosti konajú samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Gumuláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táborská 843/14, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 24.12.1965

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Gumulák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľove Kračany 112, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 06.12.1985

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Gumulák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táborská 843/14, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 27.02.1966

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Annamária Móroczová Gumuláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šipošovské Kračany 365, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 04.06.1989

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1