Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285804

OBCHODNÉ MENO: GLOBEX GROUP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23424/T

SÍDLO:  Názov obce: Koplotovce 269, PSČ: 920 01 

IČO: 44 647 611

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Faktoring a forfaiting

7. Poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sekera, Bydlisko: Názov obce: Koplotovce 269, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 20.06.1964, Deň vzniku funkcie: 11.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sekera, Bydlisko: Názov obce: Koplotovce 269, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 20.06.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1