Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285805

OBCHODNÉ MENO: Greentower, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24098/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4667/17, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 44 870 931

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Viera Nováková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4667/17, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.02.1984, Deň vzniku funkcie: 25.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne v mene spoločnosti. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodenému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Viera Nováková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4667/17, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.02.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 16.08.2022

Právny dôvod zrušenia: Okresný súd Trnava uznesením č.k. 28CbR/10/2020 -10 zo dňa 28.07.2022 právoplatným dňa 16.08.2022 rozhodol o zrušení spoločnosti podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 13.10.2021 bolo Okresným súdom Trnava začaté konanie o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 309b ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ktoré sa vedie pod sp. zn. 28CbR/10/2020.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1