Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285802

OBCHODNÉ MENO: Euro MAX Žilina, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28386/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 46 417 311

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. prenájom hnuteľných vecí

5. reklamné a marketingové služby

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Čechovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 5/467, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 09.12.1957, Deň vzniku funkcie: 16.11.2011

Meno a priezvisko: Ing. arch. Pavol Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oblúková 33/7024, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 12.02.1960, Deň vzniku funkcie: 16.11.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Aspoň dvaja konatelia spoločne sú oprávnení konať v mene spoločnosti, a to pripojením svojich podpisov k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Euro MAX Slovakia, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 36 265 187

Výška vkladu: 1 450 900,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 450 900,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 007 969, 008 021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 15.12.2011

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: VOLKSBANK Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 810 00 , IČO 17 321 123

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 450 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 450 900,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1