Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285799

OBCHODNÉ MENO: COVIC TRANSPORT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52593/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 332, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22 

IČO: 54 653 037

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Faktoring a forfaiting

10. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

11. Kuriérske služby

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

23. Prípravné práce k realizácii stavby

24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

26. Sťahovacie služby

27. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

28. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

30. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

31. Vedenie účtovníctva

32. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

33. Výroba potravinárskych výrobkov

34. Záložne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matija Čović, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 332, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22 , Dátum narodenia: 15.01.1998, Deň vzniku funkcie: 26.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matija Čović, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 332, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22 , Dátum narodenia: 15.01.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia.

Obchodné meno/názov: SUIT Consult s.r.o., Sídlo: Názov obce: Blatná na Ostrove 42, PSČ: 930 32 , IČO 54 378 028

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe projektu rozdelenia zo dna 23.05.2022 formou notárskej zápisnice N 408/2022 NZ 14203/2022 NCRIs 14635/2022 sa zrušuje bez likvidácie spoločnosť SUIT Consult s.r.o., so sídlom 930 32 Blatná na Ostrove 42, ICO: 54 378 028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50824/T. Dňom 14.06.2022 dochádza k zániku uvedenej spoločnosti, a zároveň tým istým dňom aj k prechodu jej práv a povinností rozdelením na novovznikajúce nástupnícke spoločnosti a to: AdmiCon s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, ArmaStav s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, BESPOKE Merch s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, Binar AGE s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, Excelsior West s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, GenerKon s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, Green solving s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, Heavy Impex s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, HypSon trade s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, Meta Mart s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, Tera BIZ s.r.o., so sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1