Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R285803

OBCHODNÉ MENO: FK Senica, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10521/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 639/22, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 

IČO: 35 876 441

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

4. organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí, seminárov a školení,

5. montáž a oprava športového náradia,

6. vydávanie neperiodickej tlače,

7. prenájom motorových vozidiel,

8. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

9. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

10. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

11. reklamná a propagačná činnosť,

12. fotografické služby,

13. prieskum trhu,

14. ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

15. vedenie účtovníctva,

16. finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti,

17. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

18. zabezpečovanie výkonu športovej činnosti družstiev všetkých vekových kategórií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Šnegoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Ružový háj 1371/32, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 23.08.1965, Deň vzniku funkcie: 01.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak je predstavenstvo spoločnosti jednočlenné, koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne. Ak je predstavenstvo spoločnosti viacčlenné, koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne alebo každý člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Hasoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vinohradoch 16, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 30.03.1975, Deň vzniku funkcie: 01.12.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Dionýz Stehlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 779/15, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 02.12.1971, Deň vzniku funkcie: 01.12.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 846 309,950000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 846 309,950000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  4 846,309950 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prechádzajúci súhlas valného zhromaždenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím o založení akciovej spoločnosti a zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 713/03, Nz 114824/03 zo dňa 05.12.2003 v zmysle § § 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene predmetu činnosti a prijatí nového úplného znenia stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 434/04, Nz 55025/04 napísanej dňa 29.6.2004 notárom JUDr. Kováčom.

3. Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 171/2005, Nz 16942/2005, NCRls 16901/2005 dňa 21.04.2005 na 146.000.000,-Sk.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.7.2005.

5. Notárska zápisnica N 28/2007, Nz 5684/2007, NCRls 5685/2007 zo dňa 13.2.2007.

6. Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 6058/2009, NCRls 6063/2009 spísaná dňa 26.2.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.2009.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 57/2009, NZ 22608/2009, NCRls 23004/2009 zo dňa 03.07.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného INTER Bratislava a. s. na nové FK Senica, a. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1