Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R285793

OBCHODNÉ MENO: DWH Experts, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52766/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Kollára 176/108, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 

IČO: 55 010 962

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Karol Jurica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Kollára 176/108, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 , Dátum narodenia: 13.02.1985, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Karol Jurica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Kollára 176/108, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 , Dátum narodenia: 13.02.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1