Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285867

OBCHODNÉ MENO: NOKA, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 122/R

SÍDLO:  Názov obce: Plevník - Drienové 186, PSČ: 018 26 

IČO: 31 617 565

DEŇ ZÁPISU: 31.10.1994

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - cestná nákladná doprava

2. - stolárstvo a montáž interiérov

3. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. - maloobchod v rozsahu voľných živností

5. - sprostredkovanie obchodu

6. - zámočníctvo

7. - kovoobrábanie

8. - výroba odevov a odevných doplnkov

9. - pisárske služby

10. - predaj nealkoholických a priemyselne výrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov na priamu konzumáciu

11. - predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu s kapacitou do 8 miest

12. - výroba zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov a jej predaj na priamu konzumáciu

13. - vedenie účtovníctva

14. - zasielateľstvo

15. - reklamná a propagačná činnosť

16. - kopírovanie a laminovanie písomností

17. - hrebeňová väzba tlače

18. prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

19. výroba transportného betónu

20. výroba malty

21. výroba sadry

22. výroba výrobkov z betónu, malty a sadry

23. dokončovacie omietkárske práce

24. upratovacie služby

25. sprostredkovanie služieb a výroby v rozsahu voľných živností

26. demolácie, zemné, výkopové a prípravné práce pre stavbu

27. asfaltérske práce

28. maliarske, natieračské a sklenárske práce

29. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

30. služby v oblasti komunikácie prostredníctvom internetu v rozsahu voľných živností

31. prenájom motorových vozidiel

32. odťahová služba

33. prevádzka parkovísk a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi

34. montáž sadrokartónu

35. predaj piva na priamu konzumáciu

36. tesárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Urík, Bydlisko: Názov obce: Plevník - Drienové 186, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 06.11.1961

Meno a priezvisko: Iveta Uríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník - Drienové 186, Názov obce: Plevník - Drienové, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 18.07.1965, Deň vzniku funkcie: 01.12.2011

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Urík, Bydlisko: Názov obce: Plevník - Drienové 186, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 06.11.1961

Meno a priezvisko: Iveta Uríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník - Drienové 186, Názov obce: Plevník - Drienové, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 18.07.1965

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.1994 v zmysle § 76 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 441

2. Zmenou spoločenskej zmluvy zo dňa 07.07.1997 zo spoločnosti vystúpil spoločník Stanislav Urík.

3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.10.1997.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1