Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285887

OBCHODNÉ MENO: Werbat Slovakia - Batérie, s.r.o. "v likvidácii"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2746/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 365/76, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 31 611 958

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod s elektrickými akumulátormi /kompletácia, predaj/

2. - sprostredkovanie obchodu

3. - nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/

4. - predaj drobného obchodného tovaru mimo vlastnej predajne v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/

5. - zásielkový predaj v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/

6. - maloobchod s elektrickým zariadením a prístrojmi

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Manfred Deunert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornstrasse 6, Názov obce: Wernigerode, PSČ: 38855 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 04.08.1942

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Kvetoslav Bačík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 365/76, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 13.04.1943

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.01.2017

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Kvetoslav Bačík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 365/76, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 13.04.1943, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.2.1994 podľa §§ 21, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5818

2. Valné zhromaždenie dňa 17.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Doplnok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1