Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285879

OBCHODNÉ MENO: SPILKA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10309/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 32, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 36 296 520

DEŇ ZÁPISU: 10.06.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. - sprostredkovanie obchodu

4. prenájom motorových vozidiel

5. cestná nákladná doprava

6. prenájom nehnuteľností spojený s inými ako základnými službami

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mária Dohnanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2367/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 21.03.1964, Deň vzniku funkcie: 31.01.2018

Meno a priezvisko: Peter Tomov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 86/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 30.03.1958, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: JUVENT, o.z., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 86/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , IČO 42 280 664

Výška vkladu:  459 940,000000 EUR, Rozsah splatenia:  459 940,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   459 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   459 940,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ŠTÝL SK, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Sokolice 12, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 44 240 171

Obchodné meno/názov: TPH, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 32, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , IČO 36 310 450

Obchodné meno/názov: BALA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 32, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , IČO 36 204 536

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 150/97, NZ 130/97 zo dňa 03.06.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.

2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.06.1997.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 9.3.l998 k spoločenskej zmluve.

4. Dodatok č.3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 528/2000, NZ 501/2000 zo dňa 1.12.2000.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 52/2002, NZ 53/2002 zo dňa 20.03.2002) schválilo pristúpenie nového spoločníka, zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom. Spoločenská zmluva zo dňa 20.03.2002.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 312/2002, NZ 314/2002 zo dňa 11.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1