Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285880

OBCHODNÉ MENO: STAK Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18221/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prečín 198, Názov obce: Prečín, PSČ: 018 15 

IČO: 36 828 793

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb

4. reklamná a propagačná činnosť

5. vedenie účtovníctva

6. kancelárske práce (kopírovanie, rozmnožovanie písomností)

7. výroba reklamných a propagačných materiálov

8. usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. prenájom motorových vozidiel

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prečín 198, Názov obce: Prečín, PSČ: 018 15 , Dátum narodenia: 07.05.1978, Deň vzniku funkcie: 06.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prečín 198, Názov obce: Prečín, PSČ: 018 15 , Dátum narodenia: 07.05.1978

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1