Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285882

OBCHODNÉ MENO: UNIPAS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2198/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 285/12, Názov obce: Koš, PSČ: 972 41 

IČO: 31 576 991

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - zámočnícke a montážne práce so zváraním

2. - maloobchod mimo riadnej predajne s rozličným tovarom

3. výroba dekoratívnych predmetov a hračiek spojená s maloobchodom

4. veľkoobchod s hračkami

5. maloobchod s hračkami

6. tlmočnícke práce

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

9. sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činností športového agenta

10. výroba potravinárskych výrobkov

11. výroba nápojov

12. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

14. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

15. výroba a hutnícke spracovanie kovov

16. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

17. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

18. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorových častí vozidla

19. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. prenájom hnuteľných vecí

21. oprava osobných potrieb pre domácnosť

22. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ferdinand Kara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 1636/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 25.08.1947, Deň vzniku funkcie: 01.01.1993

Meno a priezvisko: Ing. Bc. Maroš Kara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna 1942/6C, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 30.04.1972, Deň vzniku funkcie: 20.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samotatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Antónia Karová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Olbrachta 12, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 29.04.1952

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ferdinand Kara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 1636/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 25.08.1947

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 31.7.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2746

3. Valné zhromaždenie dňa 17.6.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

4. Valné zhromaždenie dňa 27.3.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy (zmena sídla).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1