Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285864

OBCHODNÉ MENO: MONDA-MED, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18577/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Králika 26, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 43 839 720

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo

2. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

3. maloobchod v rozsahu voľných živností

4. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

5. vedenie účtovníctva

6. organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov

7. sekretárske a administratívne služby vrátane kopírovacích služieb

8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. sprostredkovanie obchodu

11. automatizované spracovanie údajov a dát

12. vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Drahoslava Staňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/46, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 03.01.1955, Deň vzniku funkcie: 15.12.2007

Meno a priezvisko: MUDr. Monika Staňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/46, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 09.11.1983, Deň vzniku funkcie: 19.09.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Drahoslava Staňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/46, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 03.01.1955

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Monika Staňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/46, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 09.11.1983

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1