Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285863

OBCHODNÉ MENO: MIKOV s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14046/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 636, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 

IČO: 36 330 361

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. prenájom hnuteľných vecí

4. leasingová činnosť

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

6. reklamná a propagačná činnosť

7. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

8. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

10. vedenie účtovníctva

11. veľkoobchod s kancelárskymi potrebami, zariadeniami a výpočtovou technikou

12. maloobchod s kancelárskymi potrebami, zariadeniami a výpočtovou technikou

13. administratívne práce

14. poradenstvo v oblasti dopravy

15. zasielateľstvo

16. vnútroštátna nákladná cestná doprava

17. vnútroštátna taxislužba

18. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3500 kg

19. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. projektovanie a konštruovanie elektických zariadení

21. počítačové služby

22. prípravné práce k realizácii stavieb

23. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. skladovanie

26. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemenj mechaniky

27. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

28. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

29. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Kovačovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 49/4, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 , Dátum narodenia: 01.02.1976, Deň vzniku funkcie: 28.08.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Kovačovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 49/4, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 , Dátum narodenia: 01.02.1976

Výška vkladu: 17 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 17 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  17 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  17 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.7.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1