Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285854

OBCHODNÉ MENO: INTEGRA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12230/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považské Podhradie 357, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 

IČO: 36 314 528

DEŇ ZÁPISU: 14.09.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba komínových vložiek tvarovaním plechových pásov za studena

2. maliarske a natieračské práce

3. sprostredkovanie obchodu

4. maloobchod v rozsahu voľných živností

5. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

6. prípravné práce pre stavbu-zemné, výkopové, demolačné

7. hydroizolácie

8. kominárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Behro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2051/105, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 18.04.1963, Deň vzniku funkcie: 14.09.2000

Meno a priezvisko: Michal Behro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 2618/192, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1988, Deň vzniku funkcie: 09.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Behro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 2618/192, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 18.04.1963

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

Meno a priezvisko: Danuše Behrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 2618/192, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 03.07.1967

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 089/00, Nz 090/00 zo dňa 7.4.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1