Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285857

OBCHODNÉ MENO: KAMMA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10491/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Braneckého 8, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 297 895

DEŇ ZÁPISU: 02.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb

4. - prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností

5. - leasing motorových vozidiel

6. - leasing spojený s financovaním

7. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

8. uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien

9. vedenie účtovníctva

10. činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov

11. marketing a management

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

15. Výroba počítačových , elektronických a optických výrobkov

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo , projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. Reklamné služby , prieskum trhu a verejnej mienky

19. Administratívne služby

20. Organizovanie športových , kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

22. Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti , najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov , architektonických štúdií , územnoplánovacích prieskumov a rozborov , komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií

23. Vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru , ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok

24. Vykonávanie projektového manažmentu , najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi , architektmi , krajinármi inými špecialistami , a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie

25. Zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

26. Vykonávanie stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marián Bachár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Mitice 340, Názov obce: Trenčianske Mitice, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 06.01.1953, Deň vzniku funkcie: 06.11.2003

Meno a priezvisko: Ing. Marek Bachár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 7868/15, Názov obce: Bratislava-Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 15.03.1978, Deň vzniku funkcie: 20.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Bachár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Mitice 340, Názov obce: Trenčianske Mitice, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 06.01.1953

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marek Bachár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 7868/15, Názov obce: Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 15.03.1978

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 221/97, NZ 197/97 zo dňa 01.08. 1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Dodatok č. l k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 139/98, NZ 133/98

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1