Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285858

OBCHODNÉ MENO: LIESKOVEC, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13380/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červené kopanice 690/35, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 

IČO: 36 324 981

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

2. organizovanie kurzov, školení a seminárov

3. sprostredkovanie obchodu, služieba výroby v rozsahu voľných živností

4. prenájom motorových vozidiel

5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

6. vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní

7. vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva

8. výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

11. výroba hračiek a hier

12. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

17. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

18. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

19. Keramická výroba

20. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

21. Výroba bižutérie a suvenírov

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

25. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Havelka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červené kopanice 690/35, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 20.06.1971, Deň vzniku funkcie: 11.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Havelka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červené kopanice 690/35, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 20.06.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 268/02, NZ 265/02 zo dňa 1.8.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1