Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285855

OBCHODNÉ MENO: jt&t s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36895/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 51 869 420

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

3. Administratívne služby

4. Finančný lízing

5. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6. Záložne

7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Faktoring a forfaiting

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Prevádzkovanie úschovní

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. Prevádzkovanie výdajne stravy

16. Vedenie účtovníctva

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Toráč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica A. Mišúta 721/13, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 02.04.1975, Deň vzniku funkcie: 28.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: JT&T s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhřebská 562/41, Názov obce: Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 28489420

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1