Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285860

OBCHODNÉ MENO: LUNI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37194/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diviaky nad Nitricou 548, Názov obce: Diviaky nad Nitricou, PSČ: 972 25 

IČO: 51 983 729

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Administratívne služby

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Vedenie účtovníctva

17. Faktoring a forfaiting

18. Záložne

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Fotografické služby

23. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

24. Textilná výroba

25. Odevná výroba

26. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

27. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

28. Sťahovacie služby

29. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Nikola Pánisová, Bydlisko: Názov obce: Diviaky nad Nitricou 548, PSČ: 972 25 , Dátum narodenia: 02.01.1992, Deň vzniku funkcie: 13.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Nikola Pánisová, Bydlisko: Názov obce: Diviaky nad Nitricou 548, PSČ: 972 25 , Dátum narodenia: 02.01.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1