Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285859

OBCHODNÉ MENO: Lorem Food Plus s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35892/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 631, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 51 303 744

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Ďurovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2303/187, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 21.10.1977, Deň vzniku funkcie: 24.01.2018

Meno a priezvisko: Jaroslav Cabúk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 5338/74, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 05.03.1978, Deň vzniku funkcie: 24.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Ďurovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2303/187, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 21.10.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jaroslav Cabúk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 5338/74, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 05.03.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1