Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285852

OBCHODNÉ MENO: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 557/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska cesta 1573/114, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 

IČO: 34 117 873

DEŇ ZÁPISU: 15.03.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prípravné práce pre stavbu

2. - demolácie a zemné práce

3. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

4. - stavba a rekonštrukcia strešných konštrukcií a pokrývačské práce

5. - tepelné a zvukové izolácie, hydroizolácie

6. - vnútorné stavebné práce

7. - maľovanie, lakovanie a sklenárske práce

8. - sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

9. - sprostredkovanie obchodu

10. - veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi

11. - veľkoobchod s náterovými a izolačnými hmotami

12. - maloobchod mimo riadnej predajne so stavebným materiálom, drevom, náterovými a izolačnými hmotami

13. vykonávanie občianskych a bytových stavieb

14. vykonávanie priemyselných stavieb

15. vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)

16. - maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

17. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov do finálnych produktov

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru

20. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

21. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Košík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Jaroša 1008/21, Názov obce: Bánovce nad Bebravou - Dolné Ozorovce, Dátum narodenia: 24.06.1964, Deň vzniku funkcie: 12.04.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú každý samostatne v plnom rozsahu.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Košík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Jaroša 1008/21, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 12.04.1989, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Košík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Jaroša 1000/30, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 06.04.1995, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista bude zastupovať spoločnosť a podpisovať za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Košík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Jaroša 1008/21, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 24.06.1964

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.1.1995 a doplnkom č. 1, zo dňa 17.2.1995 podľa ust. §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3196

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 21.07.1995. Stary spis: S.r.o. 3196

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.02.1996. Dodatok č.3 zo dňa 16.02.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3196

4. Dodatkom č.4 zo dňa 11.7.1996 došlo k zmene obchodného mena z NRC - HYDROS, spol. s r.o. na HYDROS BÁNOVCE, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 3196

5. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.04.1998 bol prijatý dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.

6. Valné zhromaždenie konané dňa 27.3.2000 schválilo prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.4.2000. Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve spísaný vo forme notárskej zápisnice N 105/2000, Nz 105/2000 zo dňa 28.6.2000.

7. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 98/01, Nz 100/01 zo dňa 19.6.2001.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 205/01, Nz 210/01 zo dňa 6.12.2001) o zmene spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1