Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285849

OBCHODNÉ MENO: Greško stav s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31397/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 2401/17, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 48 082 392

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Administratívne služby

8. Murárstvo

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

11. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

12. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Finančný lísing

16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Záložne

18. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Dizajnérske činnosti

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

23. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

24. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

25. Prevádzkovanie technickej služby v rozsahu § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o  súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Vargončík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakoluby 250, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 25.10.1984, Deň vzniku funkcie: 11.03.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ vo všetkých záležitostiach spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Vargončík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakoluby 250, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 25.10.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1