Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285844

OBCHODNÉ MENO: Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19644/R

SÍDLO:  Názov obce: Potvorice 260, PSČ: 916 25 

IČO: 43 883 419

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. výroba vzduchových filtrov

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. výroba strojov a zariadení, účelových strojov, vrátane ich častí, dielov a príslušenstva

5. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

6. vedenie účtovníctva

7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

8. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)

12. sprostredkovateľská činnosť v obchode v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Roščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voderady 148, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42 , Dátum narodenia: 26.09.1979, Deň vzniku funkcie: 27.10.2016

Meno a priezvisko: Giacomo Cantini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eva-Hermann-Strasse 23, Názov obce: Mannheim, PSČ: 681 67 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 28.11.1979, Deň vzniku funkcie: 28.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Martina Sýkorská, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 224/29, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 , Dátum narodenia: 04.08.1976, Deň vzniku funkcie: 16.11.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Juriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 1315/4, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 03.10.1973, Deň vzniku funkcie: 31.01.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú vždy dvaja prokuristi spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Freudenberg FT GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Höhnerweg 2-4, Názov obce: Weinheim, PSČ: 69469 , Štát: Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 432980

Výška vkladu:  200 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  200 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1