Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285846

OBCHODNÉ MENO: GETOS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14954/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Stárka 1890/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 36 338 354

DEŇ ZÁPISU: 09.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. reklamná a propagačná činnosť

5. poradenstvo v reklame

6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

7. prieskum trhu

8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s inými než základnými službami

9. prenájom hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rozsahu voľných živností

10. výroba reklamných a prezentačných predmetov

11. poskytovanie www stránok

12. grafické a dizajnérske práce

13. výroba, predaj, montáž a zapožičiavanie dopravných značiek, dopravných zariadení a informačných systémov

14. dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch

15. poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení

16. lešenárske práce

17. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prípravné práce k realizácii stavby

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Robert Kotrha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 1800/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 24.03.1972, Deň vzniku funkcie: 09.09.2004

Meno a priezvisko: Alena Kotrhová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 1800/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 08.03.1971, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná vo všetkých veciach každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Čahoj, Bydlisko: Názov obce: Svinná 514, PSČ: 913 24 , Dátum narodenia: 19.02.1966

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Robert Kotrha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 1800/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 24.03.1972

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1