Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285843

OBCHODNÉ MENO: EUROFREE Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17073/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1062, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 36 676 411

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vydavateľská činnosť

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

4. zásielkový predaj

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)

6. predaj nápojov na priamu konzumáciu

7. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu

8. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

9. manipulácia s nákladom

10. skladovanie

11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb

12. finančný leasing

13. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

15. zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

16. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

17. prenájom reklamných plôch

18. prenájom motorových vozidiel

19. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov

20. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch

21. sprostredkovanie v oblasti dopravy

22. spracovanie údajov

23. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - spracovanie internetových stránok

24. výskum a vývoj

25. vedenie účtovníctva

26. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, marketing a manažment

27. prieskum trhu a verejnej mienky

28. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

29. priemyselné čistenie

30. upratovacie práce

31. fotografické služby

32. baliace činnosti

33. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

34. prekladateľské a tlmočnícke služby

35. faktoring a forfaiting

36. organizovanie kurzov, školení a seminárov

37. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

38. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

39. poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Ježík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1062/20, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 24.12.1979, Deň vzniku funkcie: 26.06.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Ježík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Šianec 234/11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 21.02.1981

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Ježík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1062/20, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 24.12.1979

Výška vkladu: 9 960,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 280,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 280,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: 1. HELP s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1062, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , IČO 43 909 329

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1