Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285840

OBCHODNÉ MENO: EMComp s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23755/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Kukučína 306/18, Názov obce: Dolné Kočkovce, PSČ: 020 01 

IČO: 45 945 187

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. maloobchod a veľkoobchod

4. administratívne služby

5. reklamné a marketingové služby

6. tvorba internetových aplikácií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erik Fedor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 598/598, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , Dátum narodenia: 27.10.1988, Deň vzniku funkcie: 24.11.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Fedor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 598/598, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , Dátum narodenia: 27.10.1988

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1