Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285836

OBCHODNÉ MENO: DieCastInnova, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24361/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1197/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 07 

IČO: 46 122 559

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nástrojárstvo

2. kovoobrábanie

3. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. výroba výrobkov z papiera

5. výroba plastov v primárnej forme

6. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

7. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

8. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

9. výroba a hutnícke spracovanie kovov

10. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

15. počítačové služby

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. vydavateľská činnosť

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. prenájom hnuteľných vecí

20. administratívne služby

21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. vedenie účtovníctva

23. reklamné a marketingové služby

24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

25. prieskum trhu a verejnej mienky

26. automatizované spracovanie dát

27. výroba nástrojov

28. podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hašan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2076/160-50, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.02.1965, Deň vzniku funkcie: 09.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Hašan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2076/160-50, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.02.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DieConceptDesign, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považské Podhradie 301, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 , IČO 36 820 741

Obchodné meno/názov: OKTA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1197/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 07 , IČO 36 319 163

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1