Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285833

OBCHODNÉ MENO: CERAMICA LATINA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19022/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska cesta 503/60, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 

IČO: 34 104 721

DEŇ ZÁPISU: 18.07.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

2. - sprostredkovanie obchodu

3. výroba sprchovacích kútov

4. výroba nábytku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dr.Arch. Leonardo Marini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Castello di San Martino 53, Názov obce: Sarsina-FO, Štát: Talianska republika Dlhodobý pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pílska 1229/8, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 03.04.1964, Deň vzniku funkcie: 18.07.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dr.Arch. Leonardo Marini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Castello di San Martino 53, Názov obce: Sarsina-FO, Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 03.04.1964

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Giovanni Marini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via J. F. Kennedy N. 0002, Názov obce: Sarsina, Provincia di Forli, Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 13.01.1959

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.3.1994 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 15.7.1994 podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1187

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.08.1995. Dodatok č. 2 zo dňa 04.08.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1187

3. Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený Valným zhromaždením konaným dňa 17.6.1998.

4. Valné zhromaždenie dňa 25.1.1999 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.11.2002 schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti (z doterajšieho FIRMA LATINA-ITALIA: EXPORT-IMPORT s.r.o. na nové - CERAMICA LATINA s.r.o.) a úplné nové znenie spoločenskej zmluvy (zosúladenie so zák. č. 500/2001 Z.z.).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1