Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285839

OBCHODNÉ MENO: ELPRIM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36023/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého ulica 875/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 51 422 301

DEŇ ZÁPISU: 16.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Počítačové služby

6. Montáž a údržba satelitnej a telekomunikačnej techniky v rámci bezpečného napätia

7. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Oto Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého ulica 875/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 03.07.1974, Deň vzniku funkcie: 16.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Oto Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého ulica 875/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 03.07.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1