Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R285869

OBCHODNÉ MENO: PDP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10256/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 393, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23 

IČO: 36 295 981

DEŇ ZÁPISU: 13.05.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - lešenárske práce

2. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

3. - búracie práce bez použitia trhavín

4. - upratovacie a čistiace práce mimo priemyselných objektov

5. - upratovacie a čistiace práce v priemyselných objektoch

6. - maliarske a natieračské práce

7. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

8. - maloobchod v rozsahu voľných živností

9. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

10. - maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností

11. - zámočnícke práce

12. - nepravidelná cestná nákladná doprava

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. vykládka energetického paliva z vagónov a ich čistenie

15. čistenie zásobníkov energetického paliva

16. vykonávanie zváracích prác

17. vedenie účtovníctva

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. administratívne služby

20. prenájom nehnuteľných vecí

21. reklamné a marketingové služby

22. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo dalšieho predaja

23. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

26. výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

27. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

28. prípravné práce k realizácii stavby

29. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

30. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

31. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

32. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

33. prevádzkovanie výdajne stravy

34. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

35. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

36. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

37. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

38. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

39. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

40. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

41. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

42. služby požičovní

43. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Polacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 342/8, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23 , Dátum narodenia: 25.03.1988, Deň vzniku funkcie: 15.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Polacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 342/8, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23 , Dátum narodenia: 25.03.1988

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.04.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 22.7.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. l/98 k spoločenskej zmluve.

3. Spoločenská zmluva bola zmenená a doplnená notárskou zápisnicou N20/99 NZ 28/99 zo dňa 2.3.1999 na základe zmlúv o prevode obchodných podielov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1