Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286024

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: DUFONEV R.C., a. s. - organizačná zložka SK

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 10288/L

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska 25, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 

IČO: 44 623 810

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2009

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

9. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vajdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 360/1, Názov obce: Prostějov, Domamyslice, PSČ: 79604 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.06.1988, Deň vzniku funkcie: 20.11.2017

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa dňa 09.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 22.1.2010.

3. Rozhodnutie jediného akcionára- zriaďovateľa zo dňa 07.02.2012.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: DUFONEV R.C.,a.s.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 2030/20, Názov obce: Černá Pole, Brno-Sever, PSČ: 60200 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, Česká republika oddiel B, vložka 2747

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vajdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 360/1, Názov obce: Prostějov - Domamyslice, PSČ: 79604 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.06.1988, Deň vzniku funkcie: 25.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. František Sekanina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasanová 345/1, Názov obce: Prostějov, Domamyslice, PSČ: 79604 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.03.1939, Deň vzniku funkcie: 25.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. Michal Vajdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 360/1, Názov obce: Prostějov, Domamyslice, PSČ: 79604 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.01.1985, Deň vzniku funkcie: 25.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1