Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286089

OBCHODNÉ MENO: VISTAMET, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17887/L

SÍDLO:  Názov obce: Horný Hričov 163, PSČ: 013 42 

IČO: 36 662 496

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov

2. organizovanie kurzov, školení a seminárov

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

4. reklamná a propagačná činnosť

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. manipulácia s nákladom a neverejné skladovanie

8. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. upratovacie práce

10. prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti

12. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

13. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odbore oftalmológia

14. očná optika

15. prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Trizuljaková, Bydlisko: Názov obce: Horný Hričov 163, Dátum narodenia: 03.06.1954, Deň vzniku funkcie: 09.08.2006

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Trizuljak, Bydlisko: Názov obce: Horný Hričov 163, Dátum narodenia: 29.05.1953, Deň vzniku funkcie: 09.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Trizuljaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Hričov 163, Názov obce: Horný Hričov, PSČ: 013 42 , Dátum narodenia: 03.06.1954

Výška vkladu: 78 632,000000 EUR, Rozsah splatenia: 78 632,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Trizuljak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Hričov 211, Názov obce: Horný Hričov, PSČ: 013 42 , Dátum narodenia: 07.06.1976

Výška vkladu: 78 632,000000 EUR, Rozsah splatenia: 78 632,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Trizuljak, Bydlisko: Názov obce: Horný Hričov 163, PSČ: 013 42 , Dátum narodenia: 29.05.1953

Výška vkladu: 78 632,000000 EUR, Rozsah splatenia: 78 632,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Trizuljak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lánska 934/25, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 20.06.1982

Výška vkladu: 78 632,000000 EUR, Rozsah splatenia: 78 632,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   314 528,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   314 528,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1