Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286091

OBCHODNÉ MENO: ZUAMA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15036/L

SÍDLO:  Názov obce: Horný Hričov 155, PSČ: 013 42 

IČO: 36 419 443

DEŇ ZÁPISU: 03.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. - reklamná činnosť

5. - podnikateľské poradenstvo

6. - prekladateľské a tlmočnícke služby

7. - upratovacie práce

8. - mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

9. - demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu

10. - omietkárske práce

11. - obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

12. - maliarske, natieračské a lešenárske práce

13. - prenájom motorových vozidiel

14. - prenájom strojov a prístrojov

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. prenájom hnuteľných vecí

17. murárske práce

18. zákazkové krajčírstvo

19. predaj nápojov na priamu konzumáciu

20. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

21. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - cvičiteľka aqua aerobicu

22. poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy

23. konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marek Hrabovský, Bydlisko: Názov obce: Horný Hričov 155, PSČ: 013 42 , Dátum narodenia: 21.07.1981, Deň vzniku funkcie: 03.06.2004

Meno a priezvisko: Zuzana Hrabovská, Bydlisko: Názov obce: Horný Hričov 155, PSČ: 013 42 , Dátum narodenia: 20.11.1977, Deň vzniku funkcie: 03.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Hrabovská, Bydlisko: Názov obce: Horný Hričov 155, PSČ: 013 42 , Dátum narodenia: 20.11.1977

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1