Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286087

OBCHODNÉ MENO: VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16378/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 36 432 121

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie veterinárnej činnosti

2. prevádzkovanie salónu pre psov

3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

4. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení a výpočtovej techniky

6. organizovanie kurzov, školení a seminárov

7. fotografické služby

8. výroba, požičiavanie a distribúcia videa a audia

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

11. vydavateľská činnosť

12. spracovanie údajov

13. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

15. podnikateľské poradenstvo

16. prieskum trhu a verejnej mienky

17. prenájom motorových vozidiel

18. administratívne práce

19. reklamná a propagačná činnosť

20. výroba a predaj hotového krmiva pre hospodárske zvieratá

21. výroba a predaj hotového krmiva pre domáce zvieratá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MVDr. Branislav Bajužík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turie 627, Názov obce: Turie, PSČ: 013 12 , Dátum narodenia: 25.06.1969, Deň vzniku funkcie: 30.06.2005

Meno a priezvisko: MVDr. Juraj Paluš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Spanyola 2113/50, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 19.02.1970, Deň vzniku funkcie: 30.06.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MVDr. Branislav Bajužík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turie 627, Názov obce: Turie, PSČ: 013 12 , Dátum narodenia: 25.06.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: MVDr. Juraj Paluš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Spanyola 2113/50, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 19.02.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1